Borja Valero Iglesias
Name
Borja Valero Iglesias
Born (when)
12th January 1985
Born (when)
Spain
Weight
73 kg
Height
1,75 cm
20