Kostas Kapetanos
Name
Kostas Kapetanos
Born (when)
12th January 1998
Born (when)
Greece
Weight
kg
Height
0 cm
98